Smluvní podmínky

Obecné informace

  • Je-li uživateli míň jak 16 let, tak za něho souhlasí jeho zákonný zástupce. V případě, že je uživateli víc jak 16 let, souhlasí sám za sebe.
  • Vážíme si toho, že využíváte našich služeb, a rádi bychom Vás ujistili, že s Vašimi osobními daty nakládáme nejvýše bezpečně.
  • Všechny Vámi zadané údaje pečlivě střežíme a neposkytujeme je třetím stranám. Viditelné údaje jsou k dohledání pouze zde na webu a nejsou námi využívány k žádné další komerční aktivitě. Buďte si jisti, že z naší strany nebudou data prodána žádné reklamní ani statistické agentuře.
  • Komunikace s naším webem probíhá pomocí zabezpečeného kanálu SSL. Veškerá hesla jsou bezpečně uložena v hashované podobě. Z tohoto důvodu Vám Vaše heslo nemůžeme sdělit ani zaslat.

Jaké údaje máme

  • Web Modpol.cz o uživatelích uchovává jen taková data, jaká jim sami uživatelé poskytnou. Při registraci jde o e-mail, jméno a IP adressu (a heslo v hashované pobodě). Jakmile o sobě uživatel vyplní další údaje v profilu, jsou tyto následně schraňovány v naší databázi.
  • Při zrušení účtu dochází s okamžitou platností k výmazu veškerých údajů, svázaných s daným účtem.

Cookies

  • Při používání tohoto webu občas využíváme soubory COOKIES. Jde o malé dočasné soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači, takže k nim máte přístup i Vy. Používáme je výhradně s cílem zdokonalit služby a snažíme se jich nezneužívat a nezatěžovat jimi Váš počítač či jiné zařízení. Práci s těmito soubory můžete vypnout ve svém prohlížeči, čímž ale ztratíte možnost přihlášení na webu. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním souborů COOKIES a s využíváním Vašich osobních údajů, a to jen v mezích nutných pro provoz této stránky.

V případě jakýchkoliv otázek a připomínek se na nás obraťte zde.